eIFU Start  |   Kontakta oss  |   Arkiv  
 
 
 
Lista över språk > Produkter

För att hitta de rätta användarinstruktionerna (Instructions for Use - IFU) för en produkt från LeMaitre Vascular ska man använda menyn nedan för att navigera till produkten enligt namn.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kontakta LeMaitre Vascular för att få en kopia på IFU via fax, e-post eller brev. Kontakta oss

Produkt-IFU:


A Top

Kärlgraft AlboGraft®
    AMC1506, AMC3006, AMC4006, AMC6006, AMC1006, AMC4007, AMC1508, AMC3008,
    AMC4008, AMC6007, AMC6008, AMC1008, AMC1510, AMC3010, AMC4010, AMC6010,
    AMC1010, AMC1512, AMC3012, AMC1514, AMC3014, AMC1516, AMC3016, AMC1518,
    AMC3018, AMC1520, AMC3020, AMC1522, AMC3022, AMC1524, AMC3024, AMO6008,
    AMC1207, AMC1407, AMC1408, AMC1608, AMC1609, AMC1809, AMC1810, AMC2010,
    AMC2011, AMC2211, AMC2412, ASC3006, ASC4006, ASC6006, ASC8006, ASC3007,
    ASC4007, ASC6007, ASC8007, ASC3008, ASC4008, ASC6008, ASC8008, ATC1506,
    ATC3006, ATC4006, ATC6006, ATC1508, ATC3008, ATC4008, ATC6008, ATC1510,
    ATC3010, ATC4010, ATC6010, ATC1512, ATC3012, ATC4012, ATC1514, ATC3014,
    ATC1516, ATC3016, ATC1518, ATC3018, ATC1520, ATC3020, ATC1522, ATC3022,
    ATC9022, ATC1524, ATC3024, ATC9024, ATC1526, ATC3026, ATC9026, ATC1528,
    ATC3028, ATC9028, ATC1530, ATC3030, ATC9030, ATC1532, ATC3032, ATC9032,
    ATC1534, ATC3034, ATC9034, ATC1538, ATC3038, ATO4007, ATO6026, ATO6028,
    ATC1207, ATC1407, ATC1408, ATC1608, ATC1609, ATC1809, ATC1810, ATC2010,
    ATC2011, ATC2211, ATC2412, eAMC1506, eAMC3006, eAMC4006, eAMC6006, eAMC1006,
    eAMC4007, eAMC1508, eAMC3008, eAMC4008, eAMC6007, eAMC6008, eAMC1008,
    eAMC1510, eAMC3010, eAMC4010, eAMC6010, eAMC1010, eAMC1512, eAMC3012,
    eAMC1514, eAMC3014, eAMC1516,e AMC3016, eAMC1518, eAMC3018, eAMC1520,
    eAMC3020, eAMC1522, eAMC3022, eAMC1524, eAMC3024, eAMO6008, eAMC1207,
    eAMC1407, eAMC1408, eAMC1608, eAMC1609, eAMC1809, eAMC1810, eAMC2010,
    eAMC2011, eAMC2211, eAMC2412, eASC3006, eASC4006, eASC6006, eASC8006,
    eASC3007, eASC4007, eASC6007, eASC8007, eASC3008, eASC4008, eASC6008,
    eASC8008, eATC1506, eATC3006, eATC4006, eATC6006, eATC1508, eATC3008,
    eATC4008, eATC6008, eATC1510, eATC3010, eATC4010, eATC6010, eATC1512,
    eATC3012, eATC4012, eATC1514, eATC3014, eATC1516, eATC3016, eATC1518,
    eATC3018, eATC1520, eATC3020, eATC1522, eATC3022, eATC9022, eATC1524,
    eATC3024, eATC9024, eATC1526, eATC3026, eATC9026, eATC1528, eATC3028,
    eATC9028, eATC1530, eATC3030, eATC9030, eATC1532, eATC3032, eATC9032,
    e ATC1534, eATC3034, eATC9034, eATC1538, eATC3038, eATO4007, eATO6026,
    eATO6028,e ATC1207, eATC1407, eATC1408, eATC1608, eATC1609, eATC1809,
    eATC1810, eATC2010, eATC2011, eATC2211, eATC2412
    AlboGraft® Vascular Graft IFU. R2078-01 Rev. K 10/17

AlboSure kärl-patch av polyester
    AP06075T, AP08075T, AP10075T, AP20090R, AP10100R, AP10150R
    AlboSure kärl-patch av polyester IFU. R2090-01 Rev. E 11/17

AnastoClip® VCS Förslutningssystem 8cm - kärl
    4000-05, 4000-06, 4000-07, 4000-08
    AnastoClip® AC Förslutningssystem IFU. R1463-00 Rev. P 08/17

AnastoClip® AC Förslutningssystem 8cm - kärl & Nuero
    e4000-05, e4000-06, e4000-07, e4000-08
    AnastoClip® AC Förslutningssystem 8cm - kärl & Nuero IFU.
    R1463-01 Rev. P 08/17

AnastoClip® AC Förslutningssystem 15cm - kärl & Nuero
    4012-01, 4012-02, 4012-03
    AnastoClip® AC Förslutningssystem 15cm - kärl & Nuero IFU.
    R1463-02 Rev. P 08/17

AnastoClip GC® Förslutningssystem 8cm - kärl
    4009-02, 4009-03, 4009-04, 4011-01, 4011-02, 4011-03
    AnastoClip GC® Förslutningssystem IFU. R1873-03 Rev. P 09/17

AnastoClip® Vävnadseverteringspincetter
    4001-06
    AnastoClip® Vävnadseverteringspincetter IFU. R3164-01 Rev. C 05/17

Borttagare av AnastoClip® universalclips
    4001-00, 4001-04, 4013-00, 4013-01, e4001-00, e4001-04, e4013-00, e4013-01
    Borttagare av AnastoClip® universalclips IFU. R3449-01 Rev. C 05/17

D Top

Katetrar för Distal Perfusion
    2105-15, 2106-15,e2105-15, e2106-15
    Distal Perfusion Catheter IFU. R1579-01 Rev. G 02/17

E Top

EndoHelix Instrument för endarterektomi
    4200-20, e4200-20
    EndoHelix Retrieval Device IFU. R1798-01 Rev. H 01/13

F Top

Flexcel Carotid Shunt – karotisshunt
    2020-01, 2020-05, 2020-11, 2020-15, 2020-21, 2020-25, 2020-31, 2020-35, 2020-41,
    2020-45, e2020-01, e2020-05,e 2020-11, e2020-15,e 2020-21, e2020-25, e2020-31,
    e2020-35, e2020-41, e2020-45
    Flexcel Carotid Shunt IFU. R1321-01 Rev. H 01/13

L Top

LeMaitre® Aortaocklusionskateter
    2107-80, 2107-81, e2107-80, e2107-81
    LeMaitre® Aortaocklusionskateter IFU. R2536-01 Rev. G 01/17

LeMaitre® kateter för embolektomi
    1601-24, 1601-26, 1601-28, 1601-34, 1601-38, 1601-44, e1601-24, e1601-26, e1601-28,
    e1601-34, e1601-38, e1601-44, 1601-48, 1601-54, 1601-58, 1601-68, 1601-78
    LeMaitre® kateter för embolektomi IFU. R1312-01 Rev. N 10/17

LeMaitre® Over-the-Wire embolektomikateter
    1651-34, 1651-38, 1651-44, 1651-48, 1651-54, 1651-58, 1651-64, 1651-68, 1651-78,
    1651-84, 1651-88, e1651-34, e1651-38, e1651-44, e1651-48, e1651-54, e1651-58,
    e1651-64, e1651-68, e1651-78, e1651-84, e1651-88
    LeMaitre® Over-the-Wire Embolectomy Catheter IFU. R1203-01 Rev. K 11/17

Expandable LeMaitre® Valvulotom
    1000-90, 1000-95, 1007-00, 1007-01, 1008-00, 1008-01, 1096-00, 1096-01, e1000-90,
    e1000-95, e1007-00, e1007-01, e1008-00, e1008-01, e1096-00, e1096-01
    Expandable LeMaitre® Valvulotome IFU. R1039-05 Rev. R 04/14

HYDRO LeMaitre® valvulotom®
    1009-00, 1009-00J, 1010-00, 1011-00, 1012-00,
    e1009-00, e1010-00, e1011-00, e1012-00
    HYDRO LeMaitre® valvulotom® IFU. R2532-01 Rev. E 06/17

Over-the-Wire LeMaitre® valvulotom
    1005-00, 1005-01, 1006-00, 1006-01, e1005-00, e1005-01, e1006-00, e1006-01
    Over-the-Wire LeMaitre® Valvulotome IFU. R2242-01 Rev. H 04/14

LeMills Valvulotome
    1050-00, 1050-01, 1050-02, e1050-00, e1050-01, e1050-02
    LeMills Valvulotome IFU. R2727-01 Rev. B 12/14

LeverEdge® kontrastmedelinjektor
    4100-00, 4100-01, e4100-00, e4100-01
    LeverEdge® Contrast Injector IFU. R1768-01 Rev. H 01/13

LifeSpan® ePTFE-kärlgraft
    R05010, R05020, R05050, R06010, R06020, R06030, R06050, R07020, R07050, R06015CS,
    R06050CS5, R06050CS, R07050CS, R08050CS, RS47050, RS4750CS5, RS47050CS, QT47040,
    QT47050, QT4745CS5, QT47045CS, R05080, R06080, R07080, R08020, R08050, R08080,
    R10080, T05010, T05020, T05050, T05080, T06010, T06020, T06050, T06080, T07010,
    T07020, T07050, T07080, T08010, T08020, T08050, T08080, T10080, R05080C30, R06050C50,
    R06080C80, R07050C50, R07080C80, R08050C50, R08080C80, R10080C80, T06050C50,
    T06080C80, T07050C50, T07080C80, T08050C50, T08080C80, T10080C80, T06050C30,
    T06080C50, T07050C30, T07080C50, T08050C30, T08080C50, GR74070, GT74070,
    GT74080C70, eR05010, eR05020, eR05050, eR06010, eR06020, eR06030, eR06050, eR07020,
    eR07050, eR06015CS, eR06050CS5, eR06050CS, eR07050CS, eR08050CS, eRS47050,
    eRS4750CS5, eRS47050CS, eQT47040, eQT47050, eQT4745CS5, eQT47045CS, eR05080,
    eR06080, eR07080, eR08020, eR08050, eR08080, eR10080, eT05010, eT05020, eT05050,
    eT05080, eT06010, eT06020, eT06050, eT06080, eT07010, eT07020, eT07050, eT07080,
    eT08010, eT08020, eT08050, eT08080, eT10080, eR05080C30, eR06050C50, eR06080C80,
    eR07050C50, eR07080C80, eR08050C50, eR08080C80, eR10080C80, eT06050C50,
    eT06080C80, eT07050C50, eT07080C80, eT08050C50, eT08080C80, eT10080C80,
    eT06050C30, eT06080C50, eT07050C30, eT07080C50, eT08050C30, eT08080C50, eGR74070,
    eGT74070, eGT74080C70
    LifeSpan® ePTFE Vascular Graft IFU. R2270-01 Rev. E 10/17

M Top

Martin dissektor
    4200-10, e4200-10
    Martin Dissector IFU. R1823-01 Rev. I 01/16

MollRing Cutter® Instrument för fj ärrstyrd sotning
    4200-40, 4200-41, 4200-42, 4200-43, 4200-44, 4200-45, e4200-40, 4200-41, e4200-42,
    e4200-43, e4200-44, e4200-45
    MollRing Cutter® Instrument för fj ärrstyrd sotning IFU. R1796-01 Rev. I 07/15

MultiTASC-instrument för dissektion/transektion
    4500-03, 4500-04, 4500-05, 4500-06, 4500-07, 4500-08, 4500-09, 4500-10, e4500-03,
    e4500-04, e4500-05, e4500-06, e4500-07, e4500-08, e4500-09, e4500-10
    MultiTASC-instrument för dissektion/transektion IFU. R2233-01 Rev. E 12/13

N Top

NovaSil enkellumenkateter i silikon för embolektomi
    1801-26, 1801-34, 1801-38, 1801-44, 1801-48, 1801-54, 1801-58, 1801-68, 1801-78,
    e1801-26, e1801-34, e1801-38, e1801-44, e1801-48, e1801-54, e1801-58, e1801-68,
    e1801-78
    NovaSil enkellumenkateter i silikon för embolektomi IFU. R1356–01 Rev. J 11/17P Top

Periscope dissektor
    4200-00, e4200-00
    Periscope Dissector IFU. R1799-01 Rev. I 01/13

Pruitt® Aortaocklusionskateter
    2100-12, e2100-12
    Pruitt® Aortaocklusionskateter IFU. R1577-01 Rev. J 01/16

Pruitt® Ocklusionskateter
    2103-36, 2103-46, 2103-56
    Pruitt® Ocklusionskateter IFU. R1571-01 Rev. J 01/16

Pruitt® Spolning- och ocklusionskateter
    2102-09, e2102-09
    Pruitt® Spolning- och ocklusionskateter IFU. R1570-01 Rev. H 01/16

Pruitt F3® Karotisshunt
    2011-10, 2012-10, 2012-11, 2013-10, 2011-12, 2012-12, 2012-13, e2011-10, e2012-10,
    e2012-11, e2013-10, e2011-12, e2012-12, e2012-13
    Pruitt F3® Carotid Shunt IFU. R1286-01 Rev. V 05/17

Pruitt F3®-S Polyurethane Karotisshunt
    2016-10, 2014-10, 2014-11, 2015-10, e2016-10, e2014-10, e2014-11, e2015-10
    2016-11, 2014-12, 2014-13, e2016-11, e2014-12, e2014-13
    Pruitt F3®-S Polyurethane Karotisshunt IFU. R2797-03 Rev. B 01/16

Pruitt-Inahara® Karotisshunt
    2000-19, 2000-49, 2000-48, e2000-19, e2000-49, e2000-48, 2000-29, 2000-59,
    e2000-29, e2000-59
    Pruitt-Inahara® Karotisshunt IFU. R1489-01 Rev. O 05/17

R Top

Reddick® Kolangiografi kateter
    2401-50, e2401-50, 2401-51, e2401-51, 2401-52, e2401-52, 2401-53,
    e2401-53, 2400-50, e2400-50 2400-51, e2400-51 2400-52, e2400-52,
    2400-53, e2400-53
    Reddick® Kolangiografi kateter IFU. R1572-01 Rev. K 10/16T Top

Tru-Incise® Valvulotom-skärhuvudset
    TIVK2030
    Tru-Incise® Valvulotom-skärhuvudset IFU. R3140-00 Rev. B 02/17

X Top

XenoSure® Biologisk lapp
    0.6BV8, 0.8BV8, 1BV6, 1BV10, 1.5BV10, 1BV14, 2BV9, 2.5BV15, 4BV4, 4BV6, 5BV10, 6BV8,
    8BV14, 10BV16, 12BV25
    XenoSure Biologisk lapp Bruksanvisning. R2398-01 Rev. L 10/17

XenoSure® Biologisk lapp
    0.6P8, 0.8P8, 1P6, 1P10, 1.5P10, 1P14, 2P9,4P4, 4P6, 6P8, 8P14, 10P16
    XenoSure Biologisk lapp Bruksanvisning. R2390-00 Rev. J 10/17

XenoSure® Biologiska kompresser
    PL0307R10, PL0506R10, PL0510R10, PL0307R25, PL0506R25, PL0510R25
    XenoSure Biologiska kompresser Bruksanvisning. R3186-01 Rev. B 07/17


 
 
©2018 LeMaitre Vascular, Inc. Med ensamrätt. Sekretesspolicy.  
Den här webbplatsen får endast användas av sjukvårdspersonal.